Malena Kafé i Vadheim - Historie
Malena Kafé i Vadheim - Historie
Malena Kafé i Vadheim - Historie
Malena Kafé i Vadheim - Historie

Historie

Gaute Ljotebø

Malena Kafé i Vadheim

Ramsli

Malena Eliasdotter Tronvik (1844-1927) inngjekk i 1878 en avtale om å leie et jordstykke nede ved sjøen i Vadheim. På tomta satt ho opp et bustadhus. Året etter søkte hun om løyve om å selge øl og vin «paa sitt Bosted Vadem». Heradstyret (kommunestyret) gidde ho løyve til «Udskjenking og Smaasalg av øl, men ikke Vin» i tre år. I 1880 gifta Malena seg med fotograf Christian Einarson Ramsli (1842-1895). Dei får etter hvert to barn, Hansina (f. 1880) og Einar (f. 1883).

I 1886 gjør Christian og Malena avtale om å leie en jordflekk like ved bostadhuset. Her setter de opp et lite forretningsbygg. Et bygg som senere ble kjent under navnet Ramsli Kafè og Hovlands Kafè. Mye tyder på at Christian hadde fotoatelier i andre høyden i bygget. Han er i tillegg titulert som landhandler. Mye taler derfor for at første høyden var brukt som handelsbedrift. Malena dreiv etter alt å dømme en serveringsbedrift allerede før huset var oppsatt. Det er derfor noe uklart hvilke aktiviteter det var i første høyden fra starten av. Var det landhandel eller kafé, eller kanskje begge deler?

I 1891 bur landhandleren Hermann Lasseson Gallefoss og kona hans Gjertrud hos Malena og Christian Ramsli. Mye taler derfor for at de drev handel i første høyden i forretningsbygget. Christian dør i 1895, etter dette er det Malena som står aleine som huseier. I år 1900 bur fremdeles landhandleren Hermann Gallefoss og kona hos Malena.

Nils Foss

Nils O. Foss (f. 1855 i Hyllestad) kom i 1902 til Vadheim fra Amerika med kone og to døtre. Han bosatte seg her. Han leide en periode butikklokale hos Malena Ramsli og drev der det som han kalla «Foss Cafè og Butik». Foss hadde følgende reklameplakat i kafévinduet: «Her kan de sitje i ro og mak til Veimbaatens klokke kling». Det er usikkert nøyaktig hvordan årstallsperiode Nils Foss driftet kafeen og butikken.

Det var nok stor forskjell på Amerika og Vadheim tidlig på 1900-talet. Kona og døtrene reiste etter få år tilbake til Amerika, og det ble sagt at han ønskte å reise etter, men at han skyldte penger og ble værende i Vadheim. Foss var og lærer på Vadheim tekniske «sprogskole» som hadde undervisning i Vadheim og på Sande. Han held fram med å gi språkkurs fram til rundt 1920. Foss var kjent som en «tenkjar, fiskar og filosof». Han satte inn en annonse i Sogns Tidende i 1922 der han annonserte at for 1 krone kunne du få tilsendt «forklaringen på verdenrummet og livets gåte». «De faar pr. post tilsendt utredning hvordan kloden Mars satte vore første forfædre om bord paa denne jord – samt Amerikas oprindelige opdagelse – naar de sender en krone til opdagelsesreisende N.O. Foss, Vadheim». Annonsen ble lagt merke til over hele landet, men historia sier lite om at det ble de store inntektene for Nils Foss. De siste årene av livet bodde han på Ullebø.

Andreas og Hansina Hovland

Da Malena Ramsli døde i 1927, tok Andreas Hovland, bror til svigerdatter Ingebjørg Hovland over driften av kafeen. Ifølge omsetningsbok for Ramslis Kafè er det mye som tyder på at han i praksis hadde overtatt allerede i 1925.

Andreas Nilsson Hovland (f. 1879 – 1972) giftet seg i 1925 med Hansina Hansdotter Runnestø (f. 1879-1957) fra Måren. Paret var barnløse, og det ble sagt at Andreas overtok kafeen for at kona Hansina (kalla Sina) skulle få drive kafè.

Både Andreas og Hansina kom selv fra store barneflokker, og de hadde et svært godt forhold til barnene til Andreas sin andre søster, Dorthea (gift Frivik). Jentene i familien var tidlig med og hjelpe tante «Sina» i kafeen. Ei av disse var Anna Frivik.

På 1950-tallet heter kafeen fortsatt Ramsli Kafè og i Sogn og Fjordane fylkesleksikon, utgitt i 1953, kan en lese i et oppslag at; «Ved sida av den vanlige kafeverksemd, vert det også drive handel med tobakksvarer i alle slag, sjokolade, frukt og ymse anna». Andreas og Hansina Hovland budde i Ramslihuset. Dei leide både huset og kafeen av Einar Ramsli, sønn til Malena og Christian som budde i Bergen. En gong etter 1953 skifta kafeen navn til Hovlands Kafè. Nøyaktig hvordan år dette var gjort er ukjent.

Anna Frivik

Anna Frivik (1908-1994) hjelper tidlig til i kafeen. Da Hansina dødde i 1957 ble det etter hvert Anna som stod for mye av den daglige driften sammen med onkelen. Kafeen var åpen fra tidig til sent, og Andreas var avhengig av ansatte for å holde driften av kafeen i gang. På 60-tallet var det Bjørghild Flaten (1927-1982) som stod bak disken på dagtid, på kvelden var det unge jenter fra bygda og Anna som holdt kafeen åpent.

Andreas styrte fremdeles driften, men var mye sengeliggende og hadde dårlig helse. Etter at Andreas dødde i 1972 ble Anna alene om driften, men det var flere andre som arbeidet bak disken.

Nye ekspressbåtruter, med stoppesteder Nordeide og Lavik, og betre veier mot Bergen, gjorde sitt til at båtrutene fra Vadheim gradvis forsvant utover 1980-talet. Samtidig forsvant mye av kundegrunnlaget til kafeen.

På 1980-talet ble kafeen mer en samlingsplass for ungdommene i bygda, der jukeboksen var sentral. I tillegg var det noen eldre karer som var i Vadheim for å handle øl som fikk lov til å komme inn for å varme seg. I denne tiden var den yngre søstera til Anna, Torbjørg Frivik, til god hjelp bak disken. Anna var opptatt av at ungdommene skulle ha en plass å være. Men det var ikke like lett for to eldre damer å drifte kafeen som nå var mer å regne som en ungdomsklubb.

I en liten notis onsdag 1. april 1992, i avisa Sogn og Fjordane står det: «Fredag kvelden kom ein rusa ungdom frå Høyanger inn på Hovland kafé i Vadheim og skapte seg rebelsk. Han ulempa ein gjest og knuste eit glasskap. Det gjorde og at han skar seg.» Senere i 1992 stengte Hovlands kafè dørene.

Kjært barn har mange navn heter det, så også for den vesle kafeen på kaia i Vadheim. De mest kjente er nok «Dytten», «Sinakafeen», «Anna Fe» og «Sjappa». «Dytten» var kallenavnet på Andreas Hovland og «Sina» kjem av kona Hansina som driftet kafeen. «Anna Fe» har navnet sitt etter Anna Frivik. «Sjappa» var kanskje helst et navn som ble brukt av utenbygds ungdom.

Malena Kafè

Fram til 2018 var huset eid av etterkommerne til Malena og Cristian Ramsli. På nittitallet vart kafeen brukt av Ramsli-familien som sommerhus. Etter et lokalt initiativ ble det i 2011 gjort et forsøk på å drive kafeen som ungdomsklubb. Men den kom aldri skikkelig i drift siden huset ikke hadde godkjent rømningsveier.

I 2018 kjøpte Borks Feriehus AS kafeen sammen med Ramslihuset i gata bak.

Sven Bork hadde før dette kjøpt opp og rehabilitert forretningsbygget der Nils Vattekar Eftf. hadde butikk, og bruker dette til feriehus for turister. Høsten 2019 satte Bork i gang arbeidet med å rehabilitere den gamle kafè-bygning. I april 2020 stod kafeen klar til bruk under nytt navn, Malena Kafè. Oppkalt etter ho som i si tid starta opp med kafe i området, Malena Ramsli.

Foss Kafé

Her ser vi «Foss Cafè og Butik». Mannen til høgre framfor inngangsdøren er trolig Nils Foss selv (Foto: Privat eige).

Hansina «Sina» Hovland (t.v) og Anna Frivik bak disken på kafeen. (Foto: Privat eige)

Kjelder

Systad, Jorun, og Ljotebø, Gaute. (2019). Hovlands Kafè. Årbok Høyanger 2019, s. 54-61.